*** Persbericht ***
 
10 oktober Wetenschapsdag bij de
stormvloedkering
 
Zondag 10 oktober a.s staat weer in
het teken van de landelijke Wetenschapsdag. Het thema van dit jaar is "Tijd, van even tot eindeloos". Ook het Keringhuis in Hoek van Holland staat zondag 10 oktober in het teken van deze manifestatie, met diverse leuke, interessante activiteiten die allemaal met tijd te maken hebben. Iedere bezoeker kan gratis deelnemen aan de verschillende activiteiten.  
Activiteiten

De activiteiten die worden
georganiseerd zijn bijvoorbeeld een wedstrijd Kering bouwen, een puzzeltocht, demonstraties van het bedieningspaneel van de stormvloedkering en een technische rondleiding met bezoek aan de bouwplaats, die normaal gesproken niet toegankelijk is. Elk uur start een rondleiding.
In een van de filmzalen worden
experimenten uitgevoerd. Deze experimenten hebben allemaal te maken met de omstandigheden waarin de stormvloedkering gaat sluiten. Kinderen kunnen zelf een windvaan maken en leren hoe je een horloge als een kompas kan gebruiken. Verder wordt duidelijk gemaakt hoe springtij ontstaat.
 
Al deze activiteiten zijn
gratis toegankelijk en worden verzorgd door deskundige rondleiders.
 
Wetenschap & TechniekWeek (11
oktober t/m 17 oktober)
Het informatiecentrum is in de
Wetenschap & TechniekWeek gewoon geopend voor publiek. Voor klassikaal bezoek kan tijdens de
Wetenschap & TechniekWeek een speciale beroepenrondleiding gereserveerd worden. In deze week is de rondleiding gratis (scholen betalen normaal fl35,00 per klas). In deze rondleiding wordt speciale aandacht geschonken aan de bediening van de stormvloedkering. Voor boekingen en informatie kan men contact opnemen met Mw. Patricia de Vries, onder het telefoonnummer 0174-511222.
 
Openingstijden Keringhuis tijdens
Wetenschap & TechniekWeek:
Zondag 10 oktober: 10.00 uur -
17.00 uur
11 oktober - 17 oktober: 10.00

- 17.00 uur
 

Deel: ' Wetenschapsdag bij de stormvloedkering '
Lees ook