Universiteit Twente


PB 99/51 21 mei 1999

Wetenschapswinkel: stijgende behoefte onderzoek en advies

Zonder universitair keurmerk minder gehoor

Aktie- en belangengroepen zowel als non profitorganisaties maken de afgelopen jaren meer en meer gebruik van de diensten van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente. Volgens coördinator Dick Schlüter heeft deze trend voor een belangrijk deel te maken met het feit dat onderzoek voorzien van een universitair keurmerk deuren opent bij autoriteiten die anders vaak gesloten blijven. "Het maakt verschil of een aktie- of belangengroep met of zonder een rapport van de UT aanklopt bij raadsleden of een wethouder. Hetzelfde geldt overigens ook voor lagere overheid richting hogere overheid", aldus Schlüter.

De coördinator is van mening dat deze trend spoort met een algemene verwetenschappelijking van de samenleving met een groeiende invloed van (informatie-)technologie en multimedia in het dagelijks leven.

Het afgelopen jaar was daardoor zeer succesvol voor de winkel. In totaal werden 22 onderzoeken met een rapport afgerond. Het team voorzag tevens 55 aanvragers van een advies. In 1997 ging het om 23 rapporten en 34 adviezen. Het aantal aanvragen nam toe van 81 naar 111. Naast de traditionele doelgroepen weten ook minder kapitaalkrachtige vertegenwoordigers van het Midden- en Kleinbedrijf of instellingen als het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (Soweco) in Almelo, zorginstellingen en andere non-profitorganisaties meer en meer de weg naar de Wetenschapswinkel te vinden.

Tot de `core business' van de Universiteit Twente behoren ook niet alleen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek maar ook maatschappelijke dienstverlening. Naast de Wetenschapswinkel zijn - voor aanvragers met geld in de knip - ook de Liaisongroep, Twente School of Management en verschillende op de campus gevestigde kennisinstituten actief. Met deze laagdrempelige dienstverlening aan derden wil het College van Bestuur de regionale samenleving naar vermogen steunen of voorthelpen.

Studenten

De Wetenschapswinkel bestaat intussen 18 jaar en maakt bij het werk gebruik van studenten die onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een wetenschappelijk medewerker. Behalve dat studenten op die manier praktijkervaring opdoen krijgen ze veelal studiepunten voor hun werkzaamheden. De klant krijgt uiteindelijk een wetenschappelijk verantwoord rapport. "Aktiegroepen in Hellendoorn en Hengelo hebben deze rapporten gebruikt om hun argumenten kracht bij te zetten. Als neutrale onderzoeksinstelling vallen de uitkomsten de klant soms wel eens tegen, maar wij zijn er niet om mensen te voorzien van datgene waar ze belang bij hebben. Dat deuren open gaan komt juist voort uit die onafhankelijke rol van de winkel en de gedegenheid waarmee het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. Dat wordt uiteraard bewaakt", stelt Schlüter met nadruk vast.

In 1998 werden tevens voor het eerst een aantal Duitse klanten uit respectievelijk Bentheim en Lingen geholpen en begin dit jaar ontving de winkel de 1000ste aanvraag voor onderzoek.

Voor meer informatie; Martin van Zaalen (VEB), tel. 053-489 2214 of Dick Schlüter (Wetenschapswinkel), tel. 053-489 1135. Het jaarverslag van de Wetenschapswinkel kan worden besteld via e-mail; e.f.m.b.reimerink-velthuis@ww.utwente.nl of even bellen; 053-489 3848.

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Wetenschapswinkel UT stijgende behoefte advies '
Lees ook