Oproep 'ervaringen met medicijnen'

Wie wil het meldingsformulier 'ervaringen met medicijnen' uittesten?

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht is in samenwerking met een aantal organisaties voor patiëntenbelangen (waaronder Alzheimer Nederland) bezig met het ontwikkelen van een formulier voor het melden van ervaringen met geneesmiddelen. Dit formulier is bedoeld voor gebruikers van geneesmiddelen of mensen uit hun directe omgeving. Tot nu toe konden alleen artsen en apothekers ervaringen met geneesmiddelen melden. En dat terwijl er belangrijke aanwijzingen zijn dat ervaringen door de gebruiker zelf gemeld, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter inzicht en daardoor veiliger medicijngebruik. Het is de bedoeling dat dit formulier in de toekomst op internet beschikbaar wordt. Nu zijn wij op zoek naar een aantal mensen die voor ons het formulier willen uitproberen om te kijken of het formulier bruikbaar, duidelijk en aansprekend is. Wij zijn vooral op zoek naar mensen die rivastigmine (Exelon) gebruiken (of mensen die direct met hen zijn betrokken), die over dit middel iets te melden hebben (positief of negatief).

Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie? Bel of mail dan naar de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht en vraag naar Esther Fietjé. Telefoon: 030 2537309
e-mail: E.H.Fietje@pharm.uu.nl

uw gegevens door via email: info@alzheimer-ned.nl

De volgende informatie willen wij graag van u weten: Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en email, uw leeftijd, de leeftijd van de dementerende persoon waarmee u ervaring heeft, of deze persoon nog thuis woont of in een verpleeghuis. Leg in het kort uit welke zaken u het meest aan het hart liggen of waar u iets over kwijt wilt.

Deel: ' Wetenschapswinkel Utrecht test ervaringen met medicijnen '
Lees ook