Knop

Hoofdmenu

WETGEVING TER VOORKOMING VAN NIKKELALLERGIE OP 20 JULI 2001 VAN KRACHT

Vanaf 20 juli aanstaande (!) mogen aan de consument nog uitsluitend producten worden verkocht die voldoen aan de nieuwe eisen inzake nikkel. De verkoop aan de detailhandel diende reeds vanaf 20 juli 2000 aan de nieuwe producteis voor nikkel te voldoen. De oude voorraad in de gehele bedrijfskolom van fabrikant tot detailhandelaar die niet voldoet aan de nieuwe eisen, kan vanaf 20 juli 2001 niet meer worden verkocht aan de Europese consument en dus alleen nog maar worden vernietigd.

Erik L. Daae*

Op basis van Europese wetgeving is ook de Nederlandse regelgeving op het punt van het voorkomen van nikkelallergie bij het gebruik van consumentenproducten door mensen aangepast, zoals reeds eerder is bericht. D-day nadert nu snel: vanaf 20 juli 2001 mogen aan de consument nog uitsluitend producten worden verkocht die voldoen aan de nieuwe eisen inzake nikkel, waarmee in de gehele bedrijfskolom van fabrikant tot detailhandelaar alleen nog producten mogen worden verkocht die hooguit een minimale hoeveelheid nikkel bevatten (zie hieronder).

Keuringsdienst van Waren
Uit contacten met de Keuringsdienst van Waren, als onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de opsporing van producten die niet aan de wetgeving voldoen, is gebleken dat de naleving van de nieuwe nikkelwetgeving vanaf 20 juli aanstaande actief gecontroleerd zal worden in Nederland.

Om welke producten gaat het?


· Voorwerpen die door de huid worden gedragen
De nikkelwetgeving is in de eerste plaats van toepassing op voorwerpen die door de huid van het menselijk lichaam heen worden gedragen, zoals oorbellen in een gaatje door de oren of piercingsieraden. In deze voorwerpen, die worden gebruikt tijdens het helingsproces van de wond, mag in principe geen meetbare hoeveelheid van het element nikkel voorkomen, ongeacht de materiaalsoort van het voorwerp. Alleen als dit volledig homogeen van dezelfde samenstelling en zonder deklagen is, mag het minder dan 0,05% nikkel bevatten (gewichtsprocenten). Daar bij een dergelijk voorwerp niet of moeilijk is vast te stellen of het uitsluitend tijdens de helingsperiode van de wond kan of zal worden gebruikt, wordt geadviseerd om altijd de eis aan deze producten te stellen dat zij géén nikkel bevatten, dan wel - bij homogeen materiaal zonder deklagen en dergelijke - minder dan 0,05%.


· Voorwerpen die op de huid worden gedragen
Daarnaast gaat het om homogene producten die op de huid worden gedragen en door migratie via de huidzuren nikkel in de bloedbaan terecht kunnen doen komen. Daarom wordt aan deze voorwerpen de eis gesteld dat het met de huid in aanraking komende oppervlak minder dan 0,0005 gram nikkel per vierkante centimeter oppervlak per week afgeeft. Dat geldt ook als het wel nikkelhoudende materiaal is bedekt met een andere, niet-nikkelhoudende laag gedurende ten minste twee jaar normaal gebruik van de producten. De integrale tekst van de wettelijke regeling is hierbij afgedrukt.

Controle

Om erachter te komen of bepaalde geproduceerde of ingekochte producten voldoen aan de nikkeleisen, kan men een of meer monsters van deze producten naar WaarborgHolland zenden met het verzoek om deze op nikkelgehalte of nikkelafgifte te testen. De Keuringsdienst van Waren doet géén nikkeltesten op aanvraag; deze opsporingsinstantie test alleen steekproefsgewijs het nikkelgehalte van uit de markt meegenomen producten.

Deel: ' Wetgeving ter voorkoming van nikkelallergie '
Lees ook