Gemeente Amersfoort

Wethouder Eerdmans wil werkconferentie over onderwijshuisvesting

datum: 14 maart 2003

Op vrijdagochtend 14 maart sprak wethouder Eerdmans met een delegatie van De Basis is Boos. In dit gesprek zijn wederzijds standpunten verduidelijkt en vragen beantwoord. De wethouder wil de betrokkenheid van ouders bij de plannen voor onderwijshuisvesting vergroten met een werkconferentie. Verder zijn geruchten over het onder druk zetten van 'anders denkenden' door beide partijen ontzenuwd.

Werkconferentie
De Basis is Boos vindt dat ouders te weinig betrokken worden bij de plannen voor onderwijshuisvesting. Zij voelt zich door de schoolbesturen die het overleg met de gemeente voeren niet voldoende vertegenwoordigd. Daarom heeft de wethouder aangeboden nog voor de zomer een werkconferentie te organiseren. Hiervoor worden in ieder geval de medezeggenschapsraden, ondernemingsraden en besturen van de basisscholen en De Basis is Boos uitgenodigd.
Tijdens de conferentie geven schoolbesturen en medewerkers van de gemeente een toelichting op het advies dat de Werkgroep Capaciteit Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs uitbrengt aan de wethouder. Daarna wil de wethouder de aanwezigen opiniërend horen over dit advies. De raadscommissie Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wordt ook uitgenodigd, zodat zij de reacties uit eerste hand kunnen horen en bij de besluitvorming kunnen betrekken. De raad heeft toegezegd bij de bespreking van de kadernota eind april te overwegen of extra geld kan worden vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Een positieve uitkomst kan in de discussie tijdens de conferentie worden meegenomen.

Anders denken mag!
De Basis is Boos heeft gehoord dat scholen de
ondersteuningsverklaringen niet actief durven te verspreiden onder hun leerlingen, omdat zij bang zijn voor repercussies van de gemeente. Anderzijds is de wethouder ter ore gekomen, dat leerkrachten leerlingen onder druk zetten om de ondersteuningsverklaringen in te leveren. Dit blijken geruchten te zijn die niet op waarheid berusten. De wethouder benadrukt dat meedoen met de referendumactie geen enkele consequentie heeft voor directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en anderen die op een of andere wijze afhankelijk zijn van de gemeente. De Basis is Boos heeft absoluut niet de intentie om ondersteuning af te dwingen en heeft daar ook geen belang bij. Een ieder is dus vrij om in deze kwestie naar eigen goeddunken te handelen.

Er is geen vervolggesprek gepland, omdat de gemeenteraad nu aan zet is. Alleen de raad kan besluiten dat er meer geld voor onderwijshuisvesting beschikbaar moet komen.

Deel: ' Wethouder Eerdmans Amersfoort wil werkconferentie over onderwijshuis.. '
Lees ook