Ingezonden persbericht


Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 29 november 2012

Wethouder geeft invulling aan pleidooi ChristenUnie-SGP voor toegankelijke stad

De Rotterdamse wethouder Van Huffelen gaat zich inzetten voor de toegankelijkheid van de buitenruimte. Hierbij neemt de wethouder de ervaringen mee van gehandicapten die dagelijks te maken krijgen met obstakels in de buitenruimte. De Rotterdamse ChristenUnie-SGP is blij dat de wethouder op deze manier invulling geeft aan hun pleidooi voor een toegankelijke buitenruimte voor alle Rotterdammers.

Afgelopen zomer publiceerde de ChristenUnie-SGP in samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) het boekje Buitengewoon, de toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte met daarin tientallen voorbeelden van lastige situaties en obstakels die bijvoorbeeld blinden of mensen met een rolstoel/scootmobiel tegenkomen in de buitenruimte. Om hier voor eens en altijd een punt achter te zetten heeft de ChristenUnie-SGP ervoor gepleit om criteria voor de toegankelijkheid al in het ontwerpproces mee te nemen en hierbij ook de kennis van ervaringsdeskundigen te betrekken.

De digitale versie van het boekje Buitengewoon, de toegankelijkheid van de Rotterdamse buitenruimte: https://issuu.com/cusgprotterdam/docs/buitengewoon?mode=window&backgroundColor=%23222222


Noot voor redacties

Deel: ' Wethouder geeft invulling aan pleidooi ChristenUnie-SGP voor toegank.. '
Lees ook