Gemeente Amsterdam


Wethouder Groen dient ontslag in

Wethouder Groen heeft heden, 22 februari 2000, volgens artikel 43 lid 1 van de Gemeentewet schriftelijk bevestigd met onmiddellijke ingang zijn wethouderspost neer te leggen.

Groen was vanaf april 1998 wethouder Financiën, Haven en Luchthavenaangelegenheden, Personeel & Organisatie, Sport, Facilitaire Bedrijven, Beheer Binnenwater. Het college van B&W heeft naar aanleiding van berichten over de declaratie-activiteiten van wethouder Groen, de feiten onder de loep genomen.

De voorzitter van het college - de burgemeester - heeft namens het college publiekelijk laten weten geen bijzonderheden of onrechtmatigheden te hebben aangetroffen. Het college respecteert de keuze van de heer Groen.

Amsterdam, 22 februari 2000

Pb-14 Janneke Zumpolle 5523271

^


-

© gemeente Amsterdam - 22-02-2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Wethouder Groen dient definitief ontslag in '
Lees ook