Gemeente HilversumPersberichten Week 13
(27 maart - 2 april 2000)

Wethouder B. Heller in Comité van Aanbeveling Fietsersbond

Op uitnodiging van de landelijke Fietsersbond heeft wethouder Bart Heller van verkeer zitting genomen in het Comité van Aanbeveling voor het project ´Fietsbalans´. De ´Fietsbalans´ is een onderzoeksproject dat inzicht moet verschaffen in de sterke en zwakke kanten van het fietsbeleid in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Ook minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, dhr. W.B. van der Ham, wethouder verkeer in Alkmaar, Dr. ir. P.H.L. Bovy, hoogleraar Verkeerskunde aan de TU in de Delft en Ir. Th. Michels van het CROW hebben zitting genomen in het Comité van Aanbeveling.

Pijler van stedelijk verkeersbeleid

Heller heeft graag aan het verzoek van de jubilerende Fietsersbond voldaan. Fietsbeleid is volgens de wethouder Verkeer een belangrijke pijler onder het totale stedelijke verkeersbeleid. Voor verplaatsingen in de stad is de fiets een zeer geschikt vervoermiddel. In Hilversum bijvoorbeeld gaat het om afstanden van twee tot hooguit vijf kilometer. Als de gemeente er in slaagt om door een veilig en comfortabel fietspadennet met bijbehorende voorzieningen meer mensen op de fiets te krijgen, dan is dat goed voor de leefbaarheid, goed voor het milieu en goed voor de bereikbaarheid van de stad.

Heller adviseert als lid van het Comité van Aanbeveling aan alle gemeenten boven de 20.000 om aan de Fietsbalans mee te werken.

Van elkaar leren

De Fietsbalans is een vergelijkend onderzoek. Op basis van objectieve gegevens kunnen de gemeenten beoordelen waar nog mogelijkheden zijn om het fietsgebruik te stimuleren. Gemeenten kunnen tevens zien waar ze staan in vergelijking met andere gemeenten en kunnen van elkaar leren. De Fietsersbond zal in november bekend maken welke stad zal worden verkozen tot Fietsstad 2000.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. G. Knibbeler van de sectie communicatie (035-6292500)

Deel: ' Wethouder Hilversum in Comité van Aanbeveling Fietsersbond '
Lees ook