Gemeente Rotterdam


Wethouder Kombrink spreekt tijdens congres Deltametropool

Wethouder Hans Kombrink (o.m. Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) houdt op dinsdag 2 februari een inleiding op het congres 'Deltametropool 1998 in Europees perspectief'. Het congres is een initiatief van de wethouders Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur in de Haagse Lobby in het gemeentehuis van Den Haag. Aanleiding voor het organiseren van dit congres is de visie van het kabinet op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Met het congres willen de grote vier het openbaar debat over deze visie uitlokken. Wethouder Kombrink spreekt over het onderwerp 'Deltametropool in Europees Perspectief'.

De wethouders Ruimtelijke Ordening van de vier grote steden hebben in februari 1998 onder de titel Deltametropool een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin ze hebben uitgesproken dat het westen van het land moet worden ontwikkeld tot een stedelijk netwerk van internationaal formaat, dat de toenemende Europese concurrentie aan kan.

Deel: ' Wethouder Kombrink bij congres Deltametropool Rotterdam '
Lees ook