Gemeente Rotterdam


Wethouder Kombrink opent Inspraak-Proloog

Wethouder Hans Kombrink (onder meer Ruimtelijke Ordening) opent zaterdag 9 oktober om 10.30 uur in de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat de Inspraak-Proloogbijeenkomst voor het Voorontwerp Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010. Met de Inspraak-Proloog wordt het startsein gegeven voor het officiële inspraakproces voor het Ruimtelijk Plan. In het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 worden de grote lijnen uitgezet voor de ruimtelijke inrichting van Rotterdam tot het jaar 2010. Aan de basis van het plan ligt de al eerder door de Gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Koers 2005. De bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek is bedoeld voor alle Rotterdammers en Rotterdamse organisaties die hebben deelgenomen aan de discussiebijeenkomsten die in het najaar van 1998 vooraf gingen aan het voorontwerp Ruimtelijk Plan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wethouder Kombrink opent Inspraak-Proloog Rotterdam '
Lees ook