Gemeente Rotterdam

Wethouder Kombrink verricht officiële sluiting stortplaats Noord-Oost-Abtspolder

Wethouder Hans Kombrink (Ruimtelijke Ordening en Cultuur) verricht op maandag 8 oktober om 16.10 uur de officiële sluiting van de stortplaat Noord-Oost-Abtspolder aan de Vareseweg 101 (afslag A13-Rotterdam Airport). De stortplaats is sinds 1991 in gebruik geweest en heeft zowel lokaal, regionaal als landelijk een belangrijke rol gespeeld in de eindafwerking van niet-reinigbare grond. Er werd zo'n 2,4 miljoen kubieke meter verontreinigde grond op een verantwoorde manier opgeslagen. Daarnaast werden vele kubieke meter grond gereinigd en voor hergebruik geschikt gemaakt. Nu de stortlocatie is gevuld kan worden begonnen met het aanbrengen van een waterdichte afdeklaag. Over de uiteindelijke bestemming van het terrein vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeente Rotterdam en het Recreatieschap Midden-Delfland en de Reconstructiecommissie Midden-Delfland. Voorafgaand aan de officiële sluiting wordt in een tent bij de ingang van de stortplaats het symposium 'Grond voor een b(l)oeiende toekomst' gehouden. Tijdens dit symposium zullen, naast Hans Kombrink, ook Hans van der Vlist (directeur-generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM) en Elco Brinkman, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijven, hun visie geven op het spanningsveld tussen bouwen, ruimtelijke ordening en milieu.

Deel: ' Wethouder Kombrink verricht officiële sluiting stortplaats '
Lees ook