Gemeente Leeuwarden

Wethouder B. Bilker burgemeester in Kollumerland c.a.

Met ingang van 16 oktober a.s. is B. Bilker (wethouder in Leeuwarden van o.a. Volkshuisvesting, Personeel en Organisatie) benoemd tot burgemeester van Kollumerland c.a. Hij is de opvolger van burgemeester P.S. Visser. De heer Bilker (48 jaar en lid van het CDA) was raadslid in de periode 1981-1982, daarna trad hij wederom in 1986 toe tot de gemeenteraad van Leeuwarden. In de periode 1993 - 1995 werd hij wethouder als opvolger van de toenmalige wethouder Koopmans.

Na een korte onderbreking maakt de heer Bilker sinds 1998 weer deel uit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Het is nog niet bekend wie hem als wethouder zal opvolgen. De benoeming tot burgemeester werd maandag 17 september jl. bekend gemaakt door de Provincie Fryslân.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wethouder Leeuwarden wordt burgemeester Kollumerland c.a. '
Lees ook