Gemeente Deventer

Wethouder M. Knol neemt deel aan TV-debat

Wethouder M. Knol is donderdag 23 augustus te gast in het Avro-programma 'De kern van de zaak'. In de zomermaanden gaat presentator Karel van de Graaf met enkele gasten op zoek naar de kern van een aantal maatschappelijke problemen en mogelijke oplossingen. In de uitzending van 23 augustus gaat het onder de titel 'Ama?s' (alleenstaande minderjarige asielzoekers) over de knelpunten bij de opvang van jonge vluchtelingen in Nederland.

In het programma komt de nieuwe Vreemdelingenwet aan de orde en vooral ook de gevolgen die dat zal hebben voor de asielzoeker, maar ook voor de betrokken instanties. De vrees bestaat dat het rijksbeleid zal leiden tot illegaliteit en een concentratie daarvan in bepaalde wijken. Dat kan leiden tot verslechterde woonomstandigheden voor de jonge vluchteling, maar ook voor de andere buurtbewoners. De vraag is dan welke maatregelen overheden en instanties met elkaar nemen zodat ook voor deze jonge mensen een menswaardig en perspectiefvol leven mogelijk is, hetzij in Nederland, hetzij in het land van herkomst. Dat is de kern van de zaak.

Knol heeft onder meer vluchtelingenzaken in zijn portefeuille. In Deventer worden ongeveer duizend vluchtelingen/asielzoekers opgevangen. Onder hen zijn heel veel jongeren. Ongeveer 170 van deze jongeren wonen zelfstandig, veelal in de Rivierenwijk. In het programma worden ook opnamen getoond over de woon- en leefomstandigheden van jonge vluchtelingen in deze wijk.

Op basis van deze beelden bespreekt presentator Karel van de Graaf de knelpunten en mogelijke oplossingen met een aantal gasten. Naast Knol en VVD Tweede-Kamerlid H. Kamp, zijn dat onder anderen een advocate gespecialiseerd in asielzaken, een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland en een begeleidster die in Rotterdam dagelijks de opvang van jonge vluchtelingen verzorgt.

Het Avro-programma wordt uitgezonden om 21.30 uur op Nederland 1.

Deel: ' Wethouder M. Knol Deventer neemt deel aan TV-debat '
Lees ook