Gemeente Groningen

19
SEP
15.11

Persbericht

Wethouder Paas reikt Groninger Toekomstprijs uit 18-09-2001

Milieuwethouder René Paas zal tijdens de komende Autovrije zaterdag zaterdag 22 september - om 16.00 uur op het Stationsplein de prijswinnaar van de Lokale Toekomstprijs van Groningen bekend maken. De Lokale Toekomstprijs van Groningen, ter waarde van fl. 5.000 (euro 2268,90), is een stimuleringsprijs die namens de Lokale Agenda 21 (LA21) wordt uitgereikt aan projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam Groningen. Dit jaar zijn elf projecten zeer divers van karakter - ingediend voor de Lokale Toekomstprijs van Groningen.

Lokale Toekomstprijs 2001
De Lokale Toekomstprijs van Groningen wil projecten stimuleren die geen of minder nadelige gevolgen hebben voor de komende generaties Groningers. De jury let bij het beoordelen van de inzendingen vooral op de volgende punten:

* de economische waarde; is het initiatief concreet, reëel en levensvatbaar

* de ecologische waarde; wat draagt het project bij aan natuur en milieu

* de sociaal culturele waarde; draagt het bij aan een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid en veiligheid
* de inspirerende waarde; hoe uitdagend is het plan. De door het projectbureau LA21 samengestelde jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, Student en Stad, Consulentschap voor Natuur- en Milieu-Educatie, Natuurmuseum Groningen, COS, Humanitas, Provinciaal bureau NH-kerk en de gemeente Groningen. Het juryberaad vindt plaats op dinsdag 18 september.

Nationale Toekomstprijs
Alle elf Groninger inzendingen worden doorgestuurd naar de Nationale Toekomstprijs, waar de inzenders kans maken op een prijs van fl. 25.000 per categorie (personen, bedrijven en instellingen). De bekendmaking van de prijswinnaar van de Nationale Toekomstprijs vindt plaats op donderdag 18 oktober.

Overzicht van de inzendingen voor de Lokale Toekomstprijs 2001

Voorbeeldproject regenwaterbenutting
Voorbeeldproject van een bewoner die zijn hele huis op regenwater wil laten draaien, zonder watersuppletie toe te passen.

Herstructurering en duurzame renovatie
Renoveren van een gebouw dat op de nominatie staat gesloopt te worden volgens de richtlijnen van duurzaam bouwen, waarbij leem een essentieel onderdeel gaat vormen.

Een zonnig aanbod van BioBuurtkracht
Buurtbewoners bewust maken van hun energieverbruik en hen stimuleren om een zonnepaneel dan wel een zonneboiler te laten plaatsen.

Geen chloor per spoor
Een commerciële aanbesteding die het mogelijk moet maken de nachtelijke chloortransporten per spoor door Groningen (naar Rotterdam) te vervangen door een dagelijks transport per coaster.

Green Smiles sparen voor een duurzame samenleving Opzetten van een spaarsysteem bij de aankoop van duurzame producten waarbij de gespaarde punten ingezet kunnen worden voor duurzame projecten (b.v. bomen voor koeien).

Eco-poel in de wijk Beijum
Ecologisch beheren en onderhouden van een paddenpoel door buurtbewoners.

FietsRail
Vervoersconcept voor afstanden van 0 tot 25 km. Het concept maakt gebruik van de (lig)fiets als inspiratiebron die gekoppeld kan worden tot een fietstrein.

Groningen Gastvrij met 'Euro-Insigne'
Uitdelen van een Euro-Insigne aan mensen die met het openbaar vervoer reizen. De insigne is een speelpenning met vele voordelen bij aankopen en entrees. Daarnaast kan men aangewezen worden als winnaar van een kansspel, mits de insigne zichtbaar gedragen wordt.

Het ontwikkelen van een milieu-beoordelingsmethode voor Aruba Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een beheerssysteem voor de afweging tussen economische ontwikkeling enerzijds en het behoud van natuur en milieu anderzijds.

Bio Energie voor Hortus Haren (en vele andere)
Ontwikkelen van een plan om de unieke botanische tuin gratis van bio-energie te voorzien op basis van biomassa uit de tuinen en de gemeente Haren.

Ecologisch bedrijvencentrum Oude Roodehaan
Doel is een thematische groepering van bedrijven rondom het ecologisch bouwen te realiseren. De locatie en uitstraling van het bedrijvencentrum zal uitdrukking moeten geven aan de duurzaamheidsgedachte en qua inrichting en uitstraling een wervend en inspirerend karakter moeten krijgen.

Deel: ' Wethouder Paas reikt Groninger Toekomstprijs uit '
Lees ook