Gemeente Rheden

Nieuwsbericht (08-12-99)

Wethouder Schadd installeert Cliëntenraad Gemeente Rheden

Op 8 december ondertekenden mevrouw E. Schadd-de Boer, wethouder, en de heer J.W. Mennink, voorzitter van de Cliëntenraad Gemeente Rheden, een regeling waarin de werkwijze van de cliëntenraad staat beschreven. De cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie die de algemene belangen van alle cliënten van de gemeentelijke sociale dienst (GSD) behartigt. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de dienstverlening van de GSD.

Mevrouw Schadd gaf in haar toespraak aan dat hier sprake was van een historisch moment. Vandaag wordt officieel invulling gegeven aan de participatie van cliënten van de GSD. Zij benadrukte dat de cliëntenraad een onafhankelijke raad is die het college van burgemeester en wethouders adviseert. Op dit moment hebben vier cliënten van de GSD en vier vertegenwoordigers van belangenorganisaties (F.N.V., Raad van Kerken, Huurdersvereniging Rheden (HVR) en Humanitas) zitting in de raad. De raad behartigt de belangen van mensen met een minimum inkomen en van mensen die dreigen afhankelijk te worden van een minimuminkomen in de gemeente Rheden. Verder willen de vertegenwoordigde organisaties hun rol als belangenbehartiger versterken.

De wethouder acht de adviezen van de cliëntenraad van groot belang bij de ontwikkeling van het beleid van de sociale dienst, zoals armoedebeleid, arbeidsvoorziening en werkloosheid- beleid. Ook het functioneren van de publieksbalie en de kwaliteit van dienstverlening behoren tot de aandachtsgebieden van de cliëntenraad. De voorzitter, de heer Mennink gaf aan dat de cliëntenraad haar taken zeer serieus neemt en dat zij voor 200% achter haar werk staat. Hij benadrukte dat cliënten van de GSD in het algemeen een grote drempelvrees hebben richting gemeente en dat een cliëntenraad mede daarom zo belangrijk is.

Na de installatie van de cliëntenraad bedankte de wethouder de leden van de stuurgroep armoedebestrijding. Deze stuurgroep heeft van 1997 - 1999 bijgedragen aan het ontwikkelen van het armoedebeleid. De stuurgroep is met het installeren van de cliëntenraad opgeheven, omdat de belangen nu door de raad worden behartigd.

Deel: ' Wethouder Rheden installeert Cliëntenraad '
Lees ook