Gemeente Rotterdam


Wethouder Kuijper spreekt tijdens informatieavond Stad en Milieu

Maandag 20 december vindt voor bewoners en organisaties uit Overschie van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Airport Hotel aan de Vliegveldweg 59 een informatieavond plaats over het project Stad en Milieu. Wethouder Els Kuijper (o.m. Milieu), dagelijks bestuurder van de deelgemeenteraad Overschie mevrouw Hennie Sutterland en projectleider Erik Hoeflaak geven daar een toelichting op de voortgang van het project Stad en Milieu. Bewoners zijn in de gelegenheid om vragen te stellen.
Het project Stad en Milieu is drie jaar geleden gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw in een zone met een te hoge geluidsbelasting. Inventarisatie heeft onder meer aan het licht gebracht dat de norm voor luchtwegkwaliteit wordt overschreden. Samen met bewoners wil de gemeente nu zoeken naar oplossingsrichtingen voor Overschie.

Deel: ' Wethouder Rotterdam spreekt op bijeenkomst Stad en Milieu '
Lees ook