Ingezonden persbericht


21-6-2002

Wethouder Schoon start campagne tegen zwerfafval

Op woensdag 26 juni as. start wethouder Herman Schoon de campagne tegen zwerfafval in Bussum. Als startsein zal de wethouder met behulp van een papierprikker zwerfvuil opruimen bij het winkelcentrum Koekoeklaan.

In het kader van deze campagne worden op diverse plaatsen in Bussum posters opgehangen, waarop staat dat men voor het wegwerpen van vuil op straat een boete kan krijgen. Een blikje op straat gooien bijvoorbeeld kan een boete van 46,- opleveren.

Zwerfafval vervuilt de bodem en het oppervlaktewater. Bovendien is het afval voor veel mensen een doorn in het oog. Daarnaast brengt het opruimen ervan hoge kosten met zich mee.

Rijkswaterstaat heeft langs de A1 al enkele maanden een campagne tegen zwerfafval lopen. Bij de opritten van de snelweg staan mottoborden.

Een soortgelijke campagne in Noord-Brabant heeft Rijkswaterstaat eerder een vermindering van 20% opgeleverd van het zwerfafval in wegbermen. Omdat zwerfafval natuurlijk niet alleen wordt veroorzaakt door de automobilist maar zeker ook door overige weggebruikers als fietsers en wandelaars sluit Bussum zich bij deze campagne aan.

Naast Bussum doen ook de omliggende gemeenten, regio- en reinigingspolitie, GAD en natuurbeheerders mee aan de actie van Rijkswaterstaat. Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) cordineert deze activiteiten en geeft op verzoek ook voorlichting over het probleem op bijvoorbeeld scholen.

Deel: ' Wethouder Schoon start campagne tegen zwerfafval in Bussum '
Lees ook