Gemeente Haarlem

Wethouder Smit van Haarlem treedt per direct af

Wethouder Ton Smit heeft vanmiddag in de vergadering van de gemeenteraad van Haarlem een verklaring afgelegd. Daarin maakte hij duidelijk dat hij per direct zijn functies als wethouder en raadslid van de gemeente Haarlem neerlegt. Ton Smit was vanaf 1998 verantwoordelijk voor de volgende beleidsvelden: financiën, milieu, reiniging, natuur en landschap, civiel en haven en Kabel Haarlem BV.

College op de hoogte gebracht
In tegenstelling tot eerdere berichten blijft wethouder Smit niet aan tot en met de behandeling van de begroting. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van dinsdag 18 september 2001 op de hoogte van zijn besluit gebracht. Wethouder Smit heeft daarbij aangegeven dat hij tot dit besluit was gekomen en daarover een verklaring zou afleggen in de vergadering van de gemeenteraad van heden.

Inzet en betrokkenheid
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem respecteert zijn besluit en dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen drieëneenhalf jaar. Het college wenst hem alle sterkte en succes in de komende periode. Over eventuele gevolgen van deze ontwikkeling worden op een nader tijdstip mededelingen gedaan.

Deel: ' Wethouder Smit van Haarlem treedt per direct af '
Lees ook