Gemeente Delft

29 juli 1999
Persbericht alle hens aan dek

Wethouder Meine Oosten monstert aan bij `De Delft'

Wethouder Meine Oosten steunt de herbouw van het VOC-schip `De Delft'. De Stichting Historisch Schip `De Delft' wil dit middelgrote linieschip uit de 18de eeuw herbouwen in Rotterdam Delfshaven, de voormalige voorhaven van Delft. Om dit project te realiseren is de Rotterdamse Stichting op zoek naar mensen die de bouw willen steunen.

Vrienden van `De Delft'

Belangstellenden kunnen aanmonsteren als vriend van `De Delft'. De gemeente Delft ondersteunt dit initiatief van harte. Ter onderstreping hiervan heeft wethouder Meine Oosten (o.a Economische Zaken) het aanmonsterpakket aangeschaft. Dit pakket, dat 10 gulden kost, bevat een bewijs van aanmonstering, een poster met de bouwtekening van het schip en het Scheepsjournaal. Het Scheepsjournaal is een informatieblad dat de Vrienden van De Delft meerdere keren per jaar toegestuurd krijgen. Vrienden krijgen ook korting op `De Delft'-artikelen en zijn welkom bij lezingen en excursies. Verder bestaat de mogelijkheid om op bepaalde dagen mee te werken aan de herbouw van het schip.

Inmiddels is de Stichting Historisch Schip `De Delft' de grootste maritiem-historische vereniging van Nederland met ruim 5.000 vrienden en vrijwilligers. In de afgelopen maanden zijn bovendien al ruim 12.000 aanmonsterpakketten verkocht.

Aanmonsteren

De aanmonsterpakketten kunnen telefonisch worden besteld bij de Stichting Historisch Schip `De Delft' (tel. 010-276 0115). Ook zijn ze te koop bij de volgende verkooppunten in Delft:

Informatiecentrum, Phoenixstraat 16, tel. 260 2960

Gemeente Archief, Oude Delft 169, tel. 260 2341

VVV Delft:, Markt 83-85, tel. 212 6100

Prinsenhof, St. Agathaplein, tel. 260 2397

Herbouw

`De Delft' is destijds ingezet voor de verdediging van de V.O.C.-vloot in Europese wateren. Het schip zonk in 1797 bij Camperduin tijdens een slag tegen de Engelsen en ligt nog steeds op de bodem van de Noordzee.

Dankzij teruggevonden originele scheepsbouwtekeningen en het bestek is het mogelijk een natuurgetrouwe kopie van `De Delft' te maken.

Het project kost naar verwachting 20 miljoen gulden. De helft van dit bedrag zal uit overheidsbronnen gefinancierd moeten worden, waarvan f 5 miljoen gulden door de gemeente Rotterdam. De andere helft wordt bekostigd uit particuliere bijdragen, waaronder een aantal sponsors.

Deel: ' Wethouder steunt de herbouw VOC-schip `De Delft' '
Lees ook