Gemeente Rotterdam


Wethouder Van der Tak overhandigt certificaten aan 'ambassadeurs'

Wethouder Sjaak van der Tak reikt op dinsdag 5 januari om 10.30 uur in het wereldeethuis De Bazar aan de Witte de With- straat 16 certificaten uit aan de tweede lichting allochtone 'ambassadeurs' van het stedelijk project Onbenutte Kwaliteiten (O.K.)Deze ambassadeurs worden ingezet om in deelgemeenten de allochtone bevolkingsgroepen beter te kunnen bereiken voor O.K.-projecten, die gericht zijn op sociale activering van langdurig werklozen. Daarna vindt de presentatie van het boekje "Sociale Activering, ervaringen van Rotterdamse deelnemers" plaats. Dit boekje is tot stand gekomen op basis van onderzoek door de Sociaal-wetenschappelijke afdeling van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Rotterdam en de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. In het boekje beschrijven o.a. de auteurs Paul van der Aa en Rik van Berkel de ervaringen van deelnemers aan het project Onbenutte Kwaliteiten. Het is op dit moment het grootste sociale activeringsproject van Nederland.

Deel: ' Wethouder Tak overhandigt certificaten 'ambassadeurs' R'dam '
Lees ook