Gemeente Terneuzen


Nieuwsberichten

Toespraak Wethouder K.G. van der Hoofd ter gelegenheid van de herdenking van Luitenant Boudry

"Herdenken vanwege de toekomst"

Ik heet u allen van harte welkom op deze herdenkingsbijeenkomst. Een speciaal woord van welkom aan de familie Almelet (zuster en zwager van luitenant Boudry).
Verder een woord van welkom aan de Franse vertegenwoordigers, aan de heer Robbroeckx van de werkgroep 'Herdenking Luitenant Boudry', aan de afgevaardigde(n) van Stichting Welzijn Ouderen Sluiskil, de voorzitter van de Dorpsraad Sluiskil en aan de muzikanten van Muziekvereniging Sluiskil.
Welkom ook alle andere genodigden en belangstellenden.

'Herdenken vanwege de toekomst'.
Deze titel staat boven deze toespraak.
Een cryptische titel. Niettemin is de titel 'Herdenken vanwege de toekomst' vandaag van toepassing.
Ik zal u zeggen waarom.

Kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog, kwam Zeeuwsch-Vlaanderen in mei 1940 onder Duitse bezetting.
Maar na ruim vier jaar oorlog, werd dit gebied in september 1944 door de geallieerden bevrijd.
Gisteren was het precies 55 jaar geleden dat de Franse luitenant-vliegenier Erwine Boudry deelnam aan die bevrijding. Op zondag 17 september 1944 echter, werd de luitenant met zijn vliegtuig hier in de Zevenaarpolder bij Sluiskil neergeschoten. Hij werd op deze plek in de eerste instantie ook ter aarde besteld. Later werd zijn stoffelijk overschot elders herbegraven. Op de plaats waar de piloot sneuvelde, staat nu dit monument.

In 1994 werd luitenant Boudry op deze locatie herdacht en vandaag, vijf jaar later, doen we dat nogmaals.
Ruim 30.000 geallieerden gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog van '40-'45 hun levens voor onze vrijheid en toekomst. We herdenken hen uit dank, voor deze vrijheid en voor de toekomst die zij ons gaven.

Actuele oorlogsituaties, vaak heel ver weg, maar soms ook heel dichtbij, bewijzen dat herdenken noodzakelijk blijft. De oorlog in voormalig Joegoslavië heeft dat nogmaals onderstreept. Daarom moeten we blijven herdenken.
Herdenken vanwege de toekomst.
Men heeft de les blijkbaar nog steeds niet geleerd. We moeten herdenken opdat we nooit zullen vergeten.

Bij de viering van vijftig jaar bevrijding, werd door menigeen de vrees uitgesproken dat het dat jaar (1994) waarschijnlijk één van de laatste keren zou zijn, dat er op zo'n uitdrukkelijke wijze aandacht werd besteed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu, vijf jaar later, blijkt de belangstelling voor herdenken echter niet te zijn afgenomen.
Door de inspanning van velen is met name de jeugd nu ook bij de herdenking betrokken; en de jeugd heeft de toekomst.

De gemeente Terneuzen wil aan de toekomstige herdenkingen een bijdrage leveren: informeel voert de gemeente het onderhoud aan het monument al enige tijd uit, vandaag zeg ik formeel toe dat de gemeente Terneuzen dat in de toekomst zal blijven doen.

Herdenken blijft belangrijk.
Herdenken om niet te vergeten wat er is gebeurd. Herdenken vanwege onze toekomst en de toekomst van kinderen en kleinkinderen.

Ik dank u allen en met name de familie Almelet, zuster en zwager van luitenant Boudry voor de aanwezigheid. Je remercie la famille Almelet, la soeur et le beau-frère du lieutenant Boudry, pour leur présence.

Wethouder K.G. van der Hoofd

Deel: ' Wethouder Terneuzen herdenkt Luitenant Boudry uit WO2 '
Lees ook