Gemeente Rotterdam


Wethouder Van der Tak in discussie maatschappelijk ondernemen

Wethouder Sjaak van der Tak (o.m. Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt op woensdag 17 november a.s. deel aan een discussie over de rol van ondernemers in hun maatschap-pelijke omgeving. De discussie vormt onderdeel van het jaarlijkse themacongres van de Hollandse Werkgevers Vereniging (HWV), de werkgeversvereniging VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland. Het thema van het congres luidt "Ondernemer, gemeente en regio: samen werken aan een goede bedrijfsomgeving". Bezoekers zijn ondernemers, werkgevers en bestuurders van landelijke, provinciale en lokale overheid. Het congres wordt gehouden van 13.00 tot 17.30 uur in het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 te Zaandam.

Deel: ' Wethouder Van der Tak in discussie maatschappelijk ondernemen '
Lees ook