Gemeente Zaanstad

WETHOUDER BERKHOUT GEEFT STARTSEIN BAGGERWERKEN WESTERKOOG

Wethouder Berkhout zal aanstaande vrijdag 26 november het baggerwerken openen door een officiele handeling te verrichten op het werk. De baggerbergingen worden momenteel aangelegd en de ernstig verontreinigde baggerspecie (klasse 4-specie, die niet binnen de wijk hergebruikt mag worden) wordt deze week afgevoerd naar de gemeentlijke inrichting in Buitenhuizen. De overige baggerspecie in de wijk is schoon tot licht verontreinigd en mag in bergingen binnen de wijk worden opgeslagen, gedroogd en verwerkt. Het startsein voor het baggeren van de sloten in woonwijk Westerkoog zal worden gegeven door de wethouder waarmee een uniek project van start gaat. Het bagger 'op wijkniveau' is een zeldzaamheid aangezien de vrijkomende baggerspecie, verontreinigingsgraad, verwerkingsmogelijkheid, opslagmogelijkheid en -capaciteit, projectkosten et cetera, wordt bepaald.

Enkele gegevens

* voorbereidingstijd ruim 17 maanden (met name als gevolg van doorlooptijd Wet Milieubheer en VWO-vergunning, artikel 17 procedure)

* totale projectkosten inclusief het verwerken van de ingedroogde grond circa 1,43 miljoen gulden

* vrijkomende baggerspecie 22.000 m3 uit 8 kilometer lengte watergang

* totale lengte te reinigen duikers tussen de sloten; 700 meter
* aanleg van totaal 15 bergingen met een baggercapaciteit van ruim 22.000 m3

* de bergingen nemen 21.400 m2 aan oppervlakte openbaar groen in beslag

* voor de aanleg van de bergingen wordt zo'n 6000 m3 grond ontgraven en verwerkt.

Planning
Start baggerwerk (met klasse 4): weeknummer 46 1999 Uitvoering baggerwerk: 26 werkbare weken
Baggerwerk klaar omstreeks: eind mei 2000
Start grondwerk (na indroogperiode): +/- september 2000 Grondwerk klaar omstreeks: voorjaar 2001

Zaanstad, 25 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Wethouder Zaanstad geeft startsein baggerwerken Westerkoog '
Lees ook