Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium Generale

Woensdag 8 mei / 11.45-13.00 uur / Auditorium, collegezaal 4

Wetmatigheden in de wetenschap
door prof.dr. Don Bouwhuis (TUE)

Wat is een natuurwet? Is dat een voorschrift waar alles in de natuur zich aan dient te houden of is dat niet meer dan een beschrijving van een geconstateerde stand van zaken? En hoe hard zijn die wetten? Hoe ligt dat voor wetmatigheden in andere wetenschappen, bijvoorbeeld de sociale wetenschappen?

Thema's uit de wetenschapsfilosofie/ Lezingenserie deel 1 Weten wat, weten hoe en wetenschap
De TUE is een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten die hier studeren krijgen dus onderwijs in wetenschappen. Maar wat houdt dat nou precies in? Wat is het wetenschappelijke van dat onderwijs en onderzoek? In welk opzicht verschilt het wetenschappelijk onderwijs bijvoorbeeld van `gewoon' beroepsonderwijs?

In een serie van vier lezingen proberen we een licht te werpen op het bijzondere van de wetenschap en met name van de technische wetenschappen die aan onze universiteit gedoceerd worden. Dit is de eerste lezing.

Verder nog in deze serie:

22 mei: Hoe wetenschappelijk is technische wetenschap? door prof.dr.ir. Anthonie Meijers (TUE)
29 mei: De ingenieur (door prof. dr. Henk Procee (UT) 5 Juni: Wetenschap, pseudo-wetenschap en nieuwste ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie (door Em.prof.dr Joop Doorman (TUD)

Zoekwoorden:

Deel: ' Wetmatigheden in de wetenschap '
Lees ook