expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: Wetsvoorstel beheersovergang KLPD

Wiebe Alkema

070 370 7225

3772


02.04.99

WETSVOORSTEL BEHEERSOVERGANG KLPD NAAR TWEEDE KAMER GESTUURD

Het wetsvoorstel dat het beheer van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) overdraagt van de minister van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel voorziet ook in waarborgen voor de minister van Justitie zodat deze diens verantwoordelijkheid voor de strafrechtshandhaving van de rechtsorde, zowel nationaal als internationaal, optimaal kan blijven uitoefenen. Met de uitvoering van de afspraak in het regeerakkoord om het beheer van de KLPD over te dragen van de minister van Justitie aan de minister van BZK wordt een belangrijke eerste stap gezet in de uitwerking van het regeerakkoord. De overdracht van het beheer op 1 januari 2000 laat het bestaande gezag van het Openbaar Ministerie over het KLPD onaangetast.
----------


02 apr 99 11:47

Deel: ' Wetsvoorstel beheersovergang KLPD naar Tweede Kamer '




Lees ook