Wetsvoorstel Beroep Leraar en Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

17 februari 2017

Persbericht

Wetsvoorstel Beroep Leraar en Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

Belangrijke stap voor beroepsgroep

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien. Voor een zorgvuldige implementatie van het nieuwe beroepsregister wordt een jaar extra voorbereidingstijd genomen: vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich hierin registreren. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, nodig voor herregistratie, gaat in vanaf 1 augustus 2019.

De leraar aan zet

Met het aannemen van deze wet wordt de positie van de beroepsgroep stevig verankerd.

De leraar is nu in positie en zélf aan zet. Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie: “Dit is een belangrijke mijlpaal in de positie van de beroepsgroep. Kern van de nieuwe wet is dat leraren een duidelijk afgebakend beroep hebben. Ze gaan zélf over hun professionele ontwikkeling en borgen dat via het register. Achter de voordeur van de scholen gaat straks binnen die context, in het samenspel tussen leraren en schoolleiders, dus écht wat veranderen.”

Voordat het zover is moet er nog veel gebeuren en heeft de beroepsgroep de ruimte om zelf de implementatie van de wet vorm te geven. Zo krijgen leraren via een ‘Deelnemersvergadering’ zeggenschap over alles wat met het register en de professionele keten te maken heeft.

De vormgeving hiervan wordt momenteel uitgewerkt.

Professionele keten De nieuwe wet borgt de professionele keten, bestaande uit drie onderdelen:

De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep).

De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.

Via het lerarenregister en de vierjaarlijkse herregistratie laten leraren aan elkaar en aan de samenleving zien hoe zij met hun beroepskwaliteit omgaan.

Beroepsregister

Het lerarenregister is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken hoe ze hun kennis en kunde op peil houden. De beroepsgroep bepaalt de inhoud en de verdere uitwerking van het register. Het register biedt ouders en leerlingen de zekerheid dat er een bevoegde en bekwame leraar voor de klas staat. Een leraar die zijn vak bijhoudt: want ook als je je diploma op zak hebt, is het belangrijk om je te blijven professionaliseren.

Deel: ' Wetsvoorstel Beroep Leraar en Lerarenregister aangenomen '
Lees ook