Ministerie van Justitie

28.07.1999

Wetsvoorstel Conflictenrecht ingediend bij Tweede Kamer

Op 8 juli 1999 is het wetsvoorstel Conflictenrecht afstamming ingediend bij de Tweede Kamer. De ministerraad is op 5 maart dit jaar akkoord gegaan met het wetsvoorstel (kamerstuknummer 26 675) van minister Korthals van Justitie waarop het voorstel voor advies is voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State en het nader rapport zijn verkrijgbaar onder hetzelfde kamerstuknummer.

Het wetsvoorstel regelt het recht dat toepasselijk is op verschillende wijze van ontstaan en het tenietgaan van familierechtelijke betrekkingen tussen kinderen en ouders (familierechtelijke betrekkingen door geboorte, door erkenning, door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of door wettiging). Verder bevat het regels voor de erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissingen, rechtsfeiten of rechtshandelingen waarbij zodanige betrekkingen zijn ontstaan of tenietgegaan.
Het wetvoorstel is opgesteld op basis van adviezen van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en de Permanente Commissie van advies voor de zaken van de burgerlijke stand en voor nationaliteitsaangelegenheden. Het vormt een onderdeel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Zoekwoorden:

Deel: ' Wetsvoorstel Conflictenrecht Afstamming bij Tweede Kamer '
Lees ook