expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: WETSVOORSTEL CONFLICTENRECHT......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
5 maart 1999

WETSVOORSTEL CONFLICTENRECHT AFSTAMMING

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel conflictenrecht afstamming van minister A.H. Korthals van Justitie. Het wetsvoorstel regelt het recht dat van toepassing is op verschillende wijzen van ontstaan en het tenietgaan van familierechtelijke betrekkingen tussen kinderen en ouders (familierechtelijke betrekkingen door geboorte, door erkenning, door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of door wettiging). Verder bevat het regels voor de erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissingen, rechtsfeiten of rechtshandelingen waarbij zodanige betrekkingen zijn ontstaan of tenietgegaan. Het wetsvoorstel is opgesteld op basis van adviezen van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en de Permanente Commissie van advies voor de zaken van de burgerlijke stand en voor nationaliteitsaangelegenheden. Het vormt een onderdeel van de codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 05.03.1999


05 mrt 99 16:45

Zoekwoorden:

Deel: ' Wetsvoorstel conflictenrecht afstamming '
Lees ook