expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Aanvullend toezicht verzekeraars

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
7 mei 1999

WETSVOORSTEL VOOR AANVULLEND TOEZICHT OP VERZEKERAARS

Verzekeraars die in groepsverband werken worden verplicht om jaarlijks een aangepaste berekening te maken waaruit blijkt of ze op lange termijn aan hun verplichtingen ten opzichte van verzekerden kunnen voldoen. Hierdoor kan de Verzekeringskamer zich een beter oordeel vormen over de kapitalisatie van verzekeraars die in een groep opereren.
Deze (solvabiliteits-) berekening was tot nu toe alleen wettelijk verplicht voor de individuele verzekeringsmaatschappij. Dit staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf. Deze wijziging is nodig om invulling te geven aan de EU-richtlijn van oktober 1998 over het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep. Voor de belangrijkste verzekeringsgroepen werd deze berekening al opgevraagd door de Verzekeringskamer. De EU-richtlijn vereist een wettelijke regeling hiervoor.

Verder regelt het wetsvoorstel de vastlegging van de bevoegdheden van de Verzekeringskamer om informatie op te vragen en te verifiëren over ondernemingen waarmee onder toezicht staande verzekeraars internationaal zijn verbonden.
Ook komt er een samenwerkingsplicht voor informatie-uitwisseling voor EU-toezichthouders in gevallen waarin sprake is van in verschillende lidstaten gevestigde groepsonderdelen.

RVD, 07.05.99

07 mei 99 16:57

Zoekwoorden:

Deel: ' Wetsvoorstel voor aanvullend toezicht op verzekeraars '
Lees ook