RVD/DV

MINISTERRAAD: Wetsvoorstel Koop op afstand......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
8 januari 1999

WETSVOORSTEL KOOP OP AFSTAND: LEVERANCIER MOET BETER INFORMEREN EN CONSUMENT KRIJGT BEDENKTIJD

Consumenten die op afstand overeenkomsten sluiten met leveranciers van goederen of diensten worden in de toekomst beter beschermd. Zij moeten beter worden geïnformeerd en zij krijgen een bedenktijd van minimaal zeven dagen, waarbinnen zij de overeenkomst ongedaan kunnen maken. Dat is de kern van een wetsvoorstel over de overeenkomst op afstand van minister A.H. Korthals van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd
Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn ter bescherming van consumenten bij overeenkomsten op afstand.

Overeenkomsten op afstand worden gesloten met behulp van een communicatiemiddel, zoals e-mail, de telefoon, de fax en de post. De consument loopt bij dit type overeenkomsten risico.s, bijvoorbeeld doordat hij minder of vluchtiger informatie krijgt over wat hij aanschaft dan bij een niet op afstand gesloten overeenkomst. Ook kan hem niet altijd direct duidelijk zijn dat hij met een commercieel doel is gebeld.

Het wetsvoorstel regelt dat leveranciers die de consument ongevraagd opbellen om hem een product te verkopen of dienst te leveren, aan het begin van elk gesprek hun naam moeten geven en het commerciële karakter van hun telefoontje moeten melden.

Het voorstel biedt ook wettelijke bescherming tegen credit card fraude bij overeenkomsten op afstand, bijvoorbeeld via internet. De consument is niet verplicht tot betaling van de bedragen die hem door dat frauduleuze gebruik in rekening worden gebracht, tenzij het frauduleuze gebruik aan de consument is toe te rekenen, bijvoorbeeld doordat hij verlies of diefstal van de betaalkaart niet direct heeft gemeld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 08.01.1999


08 jan 99 15:42

Zoekwoorden:

Deel: ' Wetsvoorstel wil betere bescherming voor 'kopen op afstand' '
Lees ook