Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minimum(jeugd)loon beleidsdossier


Het wettelijk minimumloon is in principe een vorm van inkomensbescherming. Het garandeert de werknemers een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren. De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector. Dit is vastgelegd in de Wet Koppeling met Aanpassingsmogelijkheden (Wka). Op die manier loopt het minimumloon in de pas met de gemiddelde loonontwikkeling. Het kan zijn dat er een verschil is tussen de voorspellingen en de werkelijke stijging van de lonen. Hier wordt bij de aanpassingen in januari rekening mee gehouden.

Van deze stelregel mag alleen worden afgeweken als de zogenoemde i/a-ratio (het aantal inactieven gedeeld door het aantal actieven) te hoog wordt. Voor de huidige regeerperiode staat deze drempelwaarde op 82,6. Als deze waarde overschreden wordt, kan de regering beslissen de koppeling te bevriezen. Op korte termijn is de kans hierop gering. Het CPB verwacht voor 2001 een i/a-ratio van 65.
Inhoud dossier:
Inleiding
Stand van zaken
Persbericht
Toelichting
Vragen en Antwoorden
De voorlichtingstekst bij dit dossier is te vinden in de rubriek(en): Minimum(jeugd)loon

---

101-1281

Zoekwoorden:

Deel: ' Wettelijk minimumloon garandeert werknemers voor redelijk inkomen '
Lees ook