Centrum voor Arbeidsverhoudingen

regering.nl

Wettelijke regels over betrouwbare overheid

Grondbeginselen voor werken bij de overheid moeten in de wet worden vastgelegd. Hiermee wil de overheid zelf het goede voorbeeld geven in het kader van het herstel en de versterking van waarden en normen.

Enkele wetten, waaronder de ambtenarenwet, worden veranderd om de betrouwbaarheid van de overheid te waarborgen.
Zo komt er een verplichte gedragscode, wordt het integriteitsbeleid uitgewerkt, komt er een richtlijn voor goed ambtenaarschap, een uitwerking van goed werkgeverschap en wordt het weer verplicht een eed of belofte af te leggen.

De Raad van State zal advies uitbrengen over de wetswijziging. Hierna wordt het wetsvoorstel eventueel gewijzigd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt de tekst van het voorstel openbaar.

Internetsite en kenniscentrum
Het ministerie van BZK ontwikkelt een internetsite waarop voorbeelden komen van gedragscodes. Ook wordt een kenniscentrum integriteit opgezet. Dit staat in een nota over de stand van zaken van het integriteitsbeleid binnen het openbaar bestuur en politie.

Bron:
Persbericht ministerraad (pdf)


---

Deel: ' Wettelijke regels over betrouwbare overheid '
Lees ook