expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Wettelijke vervangingsplicht org. stoffen

Nr. 99/149
7 september 1999

Wettelijke vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen in autospuiterijen en grafische sector

De blootstelling van werknemers aan vluchtige organische stoffen (zoals oplosmiddelen) in autospuiterijen en in de grafische sector zal uiterlijk per 1 juli 2000 aanmerkelijk moeten zijn verminderd. Op die datum moeten producten met vluchtige organische stoffen zoveel mogelijk zijn vervangen door minder schadelijke stoffen. Doel hiervan is het terugdringen van de ziekte .Organisch Psychosyndroom. (OPS), een ernstige, vaak onherstelbare aandoening van het zenuwstelsel.

Dit blijkt uit de vervangingsregeling betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen voor autospuiterijen en de grafische sector, die door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder werd al een vervangingsplicht opgesteld voor producten die rijk zijn aan vluchtige organische stoffen in verf en lijm voor respectievelijk de schilders- en parket- en tapijtleggerssector. Deze laatste regeling zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2000.

Bij het overspuiten van auto.s en bij schadeherstelwerkzaamheden kunnen werknemers in autospuiterijen blootstaan aan vluchtige organische stoffen, bijvoorbeeld bij het reinigen en ontvetten van auto.s, het aanmaken van de verf en het spuiten van verf. De blootstelling kan fors verminderd worden door het gebruik van producten die minder oplosmiddelen bevatten, bijvoorbeeld watergedragen lakken.

Ook werknemers in de grafische industrie kunnen blootstaan aan vluchtige organische stoffen, bijvoorbeeld bij het werken met technieken als offset, zeefdruk, illustratiediepdruk en verpakkings- en flexodruk. Ook hier geldt dat gewerkt kan worden met alternatieve producten zoals minder vluchtige reinigingsmiddelen of watergedragen of UV-inkten.
Behalve het vervangen van de schadelijke stoffen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen in die gevallen waar het mogelijk is, is het van belang dat door goede ventilatie en afzuiging blootstelling aan vluchtige organische stoffen wordt beperkt.

Naast de ontwerpvervangingsregeling heeft staatssecretaris Hoogervorst een periodieke rapportage over de voortgang van het OPS-preventiebeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wijst hij onder meer op de lopende trajecten in enkele branches: de scheepsbouw, de metaal en hout en meubel. Ook kondigt hij aan dat er op Nederlands initiatief een EU- conferentie over de OPS-problematiek wordt gehouden op 10 december a.s. in Delft. De organisatie daarvan is in handen van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Finse Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

Verder wordt in de genoemde rapportage de stand van zaken beschreven met betrekking tot het afsluiten van arboconvenanten op het gebied van OPS-preventie. De arboconvenanten zijn er onder andere op gericht om vervangingsmogelijkheden voor oplosmiddelen in sectoren waar OPS een probleem is te vergroten. Er worden op dit moment, op initiatief van Hoogervorst, oriënterende gesprekken gevoerd met de grafische sector, de timmer- en meubelindustrie en de schoonmaaksector. Daarnaast hebben zich ook enkele bedrijfstakken vrijwillig aangemeld voor het afsluiten van een arboconvenant.

Staatssecretaris Hoogervorst onderstreept in de periodieke rapportage het belang van goede voorlichting. Hij wijst onder meer op het traject 'Schilder anders', dat is bedoeld om binnen de schilderssector een omslag te bewerkstelligen van de gezamenlijke schilderswerkgevers en-werknemers ten gunste van het gebruik van watergedragen verfproducten. Ook bij de gesprekken die op dit moment met andere sectoren worden gevoerd over het afsluiten van convenanten is scholing en voorlichting een vast punt van overleg.

07 sep 99 15:15

Deel: ' Wettelijke vervangingsplicht vluchtige organische stoffen '
Lees ook