Partij van de Arbeid


Den Haag, 19 mei 2004


Wiardi Beckman Stichting organiseert debat met Robert Putman


Hoe solidariteit te organiseren in een samenleving vol verschillen?


Op donderdagavond 20 mei a.s. in De Balie in Amsterdam presenteren Policy Network en de Wiardi Beckman Stichting, progressieve denktanks uit Engeland en Nederland, een bijeenkomst over het vraagstuk van solidariteit en verscheidenheid. De kernvraag voor progressieve politici en partijen is: hoe in een maatschappij met toenemende verschillen in levensstijl, traditie en etniciteit toch samenhang, solidariteit en gelijke kansen te organiseren? Harvard-hoogleraar Robert Putnam, wereldvermaard om zijn werk over sociaal kapitaal en het wegvallen van sociale bindingen, zal als belangrijkste gastspreker optreden. De (Engelstalige) bijeenkomst is onderdeel van het internationale Progressive Governance Netwerk en sluit aan bij het debat over het nieuwe Beginselmanifest van de Partij van de Arbeid.


Het programma ziet er als volgt uit:


Inleiding van Robert Putnam


Individualism and solidarity in 21st century communities


Commentaren, gevolgd door zaaldiscussie, van:

* Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
* Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
* Rick van der Ploeg, hoogleraar politieke economie aan het Europese Universitair Instituut in Florence en de Universiteit van Amsterdam
Gespreksleider is Hendrik Jan Schoo, uitgever en publicist


Afsluiting door Wouter Bos, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA.


Het adres van de Balie is Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Deel: ' Wiardi Beckman Stichting organiseert debat met Robert Putman '
Lees ook