Gemeente Amsterdam


|
Nieuws & Actueel
|
Wibautas wordt mooier en veiliger

Wibautas wordt mooier en veiliger

Uitgangspunten vernieuwing vastgesteld

De Wibautas (het gebied rond de Valkenburgerstraat, de Weesperstraat en de Wibautstraat) krijgt een mooiere en veiligere openbare ruimte en een smallere Weesperstraat. Dit zijn enkele belangrijke uitgangspunten van het Masterplan Wibautas, dat gaat over de toekomstige herinrichting van het gebied. Begin maart vindt er een informatieavond plaats over dit Masterplan.

Met het verbeteren van de openbare ruimte wil de gemeente het gebied aantrekkelijker maken voor onderwijs- en culturele instellingen om zich er te vestigen. De Wibautas blijkt namelijk een gewild vestigingsgebied voor instellingen en bedrijven die willen profiteren van de nabijheid van de binnenstad en de goede bereikbaarheid. Streven is om langs de hele Wibautas meer winkels, horeca en baliefuncties te krijgen. Om de leefbaarheid en sociale veiligheid te verbeteren, moet de Wibautas betere aansluiten op de woonbuurten en meer overzichtelijke metroingangen en spoortunnel krijgen.

^

Groene golf

Veel aandacht uit naar het verbeteren van de verkeersveiligheid, aangezien drie van de zeven gevaarlijkste punten in Amsterdam op de Wibautas te vinden zijn. Zo zullen op de Wibautstraat snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen, zoals verhoogde kruisvlakken, en is het plan om de Weesperstraat te versmallen tot 2 keer 1 rijstrook. Het lijkt erop dat dit niet tot opstoppingen hoeft te leiden, want het verkeers- en parkeerbeleid in de binnenstad voorziet in een afname van het autoverkeer op de Wibautas (30% tot 2010). In combinatie met een 'groene golf' (het op elkaar afstemmen van verkeerslichten) van 40 km per uur zou het verkeer gewoon door kunnen blijven rijden, zij het minder snel dan nu het geval is.

Wanneer met het werk kan worden begonnen is nog niet precies bekend. De verwachting is dat in 2002 gestart kan worden met het Prins Bernardplein en de Wibautstraat. De Weesperstraat kan pas na 2005 aan de beurt komen, omdat deze door werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn en de IJtram open blijven als route naar de binnenstad.

Wel komt er komend jaar alvast 1 miljoen gulden beschikbaar om onder meer extra snelheids- en roodlichtcamera's te plaatsen en om de veiligheid in de spooronderdoorgangen te verbeteren. Ook straatmeubilair en verlichting zal worden vervangen.

Informatieavond

Het Materplan Wibautas is het resultaat van een 'open planproces', waarin meer dan honderd bewoners en gebruikers van het gebied ideeën aangedragen om het gebied te verbeteren. Begin maart vindt er een informatieavond over het Masterplan plaats en op donderdag 30 maart een hoorzitting.

Voor meer informatie kunt u bellen met de Projectgroep Wibautas

Uit: Stadsnieuws, februari 2000
^


-

© gemeente Amsterdam - 22-02-2000

Deel: ' Wibautas (Amsterdam) wordt mooier en veiliger '
Lees ook