WideXS behaalt ISO 27001 certificering


Certificering onderstreept belang van informatiebeveiliging

Amsterdam, 20140326 -- WideXS heeft onlangs haar ISO 27001 certificaat behaald. Daarmee is het traject dat de tweede helft van 2013 begon, succesvol afgerond. Deze certificering omvat de gehele organisatie en niet slechts een gedeelte. De wens klanten inzicht te bieden in informatieveiligheid en de bijbehorende processen was voor WideXS de belangrijkste redenen om het certificeringsproces in gang te zetten. Deze certificering toont aan dat WideXS haar processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft.

Voordat een ISO 27001 traject van start gaat, wordt bepaald welke delen van de organisatie men wil certificeren. WideXS heeft niet een specifiek onderdeel van haar organisatie, maar de gehele organisatie als scope genomen. Informatiebeveiliging raakt immers alle facetten van de dienstverlening van een cloud services provider.

De ISO 27001 norm ziet niet alleen toe op inrichting van processen en procedures rondom informatiebeveiliging, maar ook op naleving, controle, toetsing en permanente verbetering ervan. Het is geen momentopname, maar een continu proces voor permanente bewaking en kwaliteitsverbetering van de informatiebeveiliging.

Voor Rob Verbeek, Commercieel Directeur van WideXS, is het behalen van dit ISO-certificaat een belangrijke stap: “Voor onze klanten is het belangrijk dat hun gegevens goed beveiligd zijn. De ISO 27001 norm is dé internationale standaard voor informatiebeveiliging en bewijs dat een organisatie de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Deze certificering bevestigt dat de veiligheid van deze gegevens bij ons de hoogste prioriteit heeft.”


Deel: ' WideXS behaalt ISO 27001 certificering '
Lees ook