Gemeente Leiden

'Wie werkt wint' helpt werkzoekenden op weg

ECONOMISCHE EN SOCIALE ZAKEN - Van de 264 werkzoekenden die sinds mei vorig jaar zijn benaderd door medewerkers van het werkgelegenheidsproject Leiden Noord, hebben 34 een betaalde baan en lopen er 6 stage. Bijna 100 deelnemers volgen een traject dat is gericht op opleiding of het opdoen van werkervaring.

Dat blijkt uit cijfers in een tussentijdse beoordeling van het project door de gemeente. Uit de beoordeling blijkt tevens dat voor een deel van de groep werkzoekenden eerst nog belemmeringen, die het vinden van een baan moeilijk maken, uit de weg moeten worden geruimd. Mensen kunnen te kampen hebben met persoonlijke problemen, gezondheidsklachten of een taalachterstand. In die gevallen kunnen hulp van Maatschappelijk Werk of de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO), of een medische keuring of een taalcursus in het buurthuis uitkomst bieden. Het project stimuleert anderen om werkervaring op te doen als vrijwilliger. Met 98 werkzoekenden zijn inmiddels individuele afspraken gemaakt over de stappen die zij zullen nemen om de kans op een baan te vergroten. De overgebleven groep bestaat uit mensen die op dit moment nog niet in staat zijn om te werken, onder wie bijvoorbeeld alleenstaande moeders met jonge kinderen.
Het project met als motto 'Wie werkt wint' startte in mei vorig jaar vanuit buurthuis 't Spoortje. De gemeente hoopt met het project de werkloosheid in Leiden Noord terug te dringen door de krachten van het Arbeidsbureau, De Zijl Bedrijven, werkgevers en werkzoekenden te bundelen. In Leiden Noord is de werkloosheid hoger dan elders in de stad. Als het project slaagt kan de gemeente overwegen deze manier van werken ook in andere stadsdelen toe te passen. Hoe de benaderde werkzoekenden zelf over het project denken, wordt op het moment onderzocht.

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Wie werkt wint' gemeente Leiden helpt werkzoekenden op weg '
Lees ook