Rijks Universiteit Groningen


HOOGLERAARBENOEMING

Wierda benoemd tot bijzonder hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzonder de farmacologische aspecten

J.M.K.H. Wierda (Groningen, 1949) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzonder de farmacologische aspecten, vanwege de J.K. de Cock-Stichting. Hij is aangesteld bij de Faculteit der Medische Wetenschappen. Wierda studeerde geneeskunde in Groningen en volgde aldaar de opleiding tot anesthesioloog. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift Towards the ideal neuromuscular blocking agent. Wierda heeft een zeer groot aantal publicaties in nationale en internationale tijdschriften op zijn naam staan. Daarnaast leverde hij vele bijdragen aan symposia in binnen- en buitenland en schreef hij tientallen wetenschappelijke rapporten en bijdragen aan boeken. Wierda is sinds 1991 universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Anesthesiologie van de medische faculteit. Van 1997 tot 1999 was hij tevens waarnemend hoofd van de afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. In zijn nieuwe functie coördineert hij het onderzoek binnen het programma 'Farmacologische rationale', het onderzoeksprogramma van de disciplinegroep Anesthesiologie. Zelf doet hij met zijn medewerkers onderzoek naar de structuur-werking-kinetiekrelatie van anaesthetica, in het bijzonder van relaxanten en werkt hij aan verdere modelontwikkeling op het gebied van de neuromusculaire transmissie. Tenslotte wordt er onder zijn leiding gewerkt aan de ontwikkeling van effectgestuurde toedieningssystemen. Naast zijn onderzoekswerkzaamheden blijft Wierda als trimestercoördinator een rol vervullen in het facultaire onderwijs.

Deel: ' Wierda bijzonder hoogleraar Anesthesiologie RUG '
Lees ook