Gemeente Wijk bij Duurstede

Nieuws

Wijk bij Duurstede gaat handhaving verbeteren (Geplaatst in week 07-2003)

Als gevolg van de rampen in Enschede en Volendam heeft handhaving een belangrijke plek gekregen bij alle overheden. In het najaar 2002 heeft de gemeenteraad besloten de komende jaren extra mensen aan te nemen om de handhaving beter uit te voeren.
Daarnaast is een plan van aanpak geschreven om de handhaving effectiever te maken. Het is de bedoeling dat er bijvoorbeeld meer aan preventie wordt gedaan en dat er meer integraal wordt gehandhaafd. Dat wil zeggen: in een keer naar alle overtredingen kijken en niet via verschillende ambtenaren naar verschillende onderwerpen. Dit geldt voor bijv. veiligheidsaspecten (brandweer) en voor milieu, ruimtelijke ordening en verkeersaspecten.

Een van de verbeteringen die direct wordt uitgevoerd is het eerder innen van dwangsommen.
Het was in de gemeente Wijk bij Duurstede gebruikelijk de invordering van dwangsommen in de meeste gevallen uit te stellen totdat de hele juridische procedure was afgerond. Redenen om dit te veranderen zijn: 1. Het college is van mening dat de periode tussen het opleggen van de dwangsom en het innen de kracht van de dwangsom als handhavingsinstrument ondermijnt.
2. Het wordt bovendien niet als billijk ervaren dat er nog betaald moet worden als de overtreding allang is beëindigd. 3. Bovendien kan het afwachten van de juridische procedure er toe leiden dat een dwangsom verjaart.
4. Burgemeester en wethouders verwachten dat mensen eerder de illegale activiteiten staken en/of illegale bouwwerken verwijderen als de gemeente sneller int. Naar verwachting zullen er ook minder juridische procedures worden gevoerd.
5. Bovendien verwacht het college dat van deze nieuwe werkwijze een preventieve werking uit zal gaan.

Daarnaast wordt vaker dan nu het geval is de politie verzocht om ook een strafrechterlijk traject te volgen. Tot slot zal de gemeente ook niet langer een uitgebreide legaliseringprocedure bewandelen als blijkt dat dit niet tot resultaat kan leiden, maar direct tot handhaving overgaan. Met andere woorden: we laten u bijv. bij illegale bouwwerken, geen bouwvergunning meer aanvragen als deze toch niet verleend kan worden.
Al deze maatregelen samen moeten er toe bijdragen dat alle regels die gemaakt zijn om onze samenleving veilig, groen en aangenaam te houden, beter worden nageleefd.

Deel: ' Wijk bij Duurstede gaat handhaving verbeteren '
Lees ook