Gemeente Brunssum

Op woensdag 20 januari is er om 19.00 uur een wijkavond voor de bewoners van Brunssum-West (Treebeek, Op de Vos en Klingelsberg) in het casino in Treebeek. Deze avond is het vervolg op de wijkavond van dinsdag 22 december waarbij de bewoners de gelegenheid kregen om hun mening te geven op het wijkprofiel en de toekomst van de wijk.

Deze tweede wijkavond staat in het teken van werken aan de gewenste toekomst en oplossingen voor de problemen. Naar aanleiding van de discussie op de eerste wijkavond worden 7 à 8 hoofdonderwerpen geselecteerd. Bij al deze onderwerpen worden ideeën voorgelegd over hoe ze kunnen worden opgelost. Per onderwerp worden deze in groepen besproken. De mensen krijgen de gelegenheid om de lijst met oplossingen aan te vullen of er iets vanaf te halen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk ideeën verder uit te werken, die de wijk aantrekkelijker maken.

Na een korte pauze kunnen alle aanwezigen discussiëren waarom bepaalde voorstellen juist wel of juist niet worden ondersteund.

Wijkvisie

Na deze wijkavond worden alle ideeën en oplossingen samengevoegd in een wijkvisie. Deze wijkvisie wordt gepresenteerd en besproken op een derde wijkavond. Pas daarna wordt een masterplan voor Brunssum-West opgesteld.

FOTOBIJSCHRIFT

De portiekflats aan het Treebeekplein zijn onderwerp van gesprek tijdens de tweede wijkavond voor Brunssum-West op woensdag 20 januari in het Casino in Treebeek.

Deel: ' Wijkavond voor bewoners Brunssum-West '
Lees ook