Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO241
Datum: 27 oktober 1999

Wijkbeheerteam Maassluis-Oost vergadert op 8 november

Op maandag 8 november 1999 komt het wijkbeheerteam voor Maassluis-Oost (en centrum) bijeen voor een openbare vergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de wijkpost aan de Tuinstraat 1 (zijstraat van de P.C. Hooftlaan) en begint om 19.30 uur. Er zal onder andere worden gesproken over de millenniumproblematiek, mogelijke problemen en activiteiten rondom de jaarwisseling en over het opstellen van een wijkbeheerplan voor Maassluis-Oost. Belangstellenden die de vergadering bij willen wonen zijn van harte welkom.

Ten behoeve van de organisatie van het wijkbeheer, is Maassluis opgedeeld in twee wijken: Maassluis-West en Maassluis-Oost. De grens loopt grofweg ter hoogte van de Mozartlaan. Beide wijken hebben hun eigen wijkbeheerteam. In het wijkbeheerteam heeft uiteraard de gemeentelijke wijkcoördinator zitting, maar ook de begeleider van de assistenten wijkbeheer, de uitvoerende medewerkers van de verschillende gemeentelijke afdelingen en vertegenwoordigers van de politie, de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis, de Woning Stichting Maassluis en uiteraard de bewoners van die wijk. De vergaderingen van de beide wijkbeheerteams zijn openbaar. Voor meer informatie kan men terecht bij het bureau wijkbeheer in het stadhuis, telefoon 5931843/ 5931835.

Laatste wijziging: 27 October 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkbeheerteam Maassluis-Oost vergadert '
Lees ook