Gemeente Amersfoorttems 15 maart 2000

Wijkbeheerteams ondertekenen convenant

Afgelopen maandag was een grote dag voor het Amersfoorts wijkbeheer. Het was de dag waarop bijna alle wijken van Amersfoort het convenant wijkbeheer ondertekenden. Het convenant regelt de taken, rechten en verplichtingen van de Wijkbeheerteams en van de partners die daarin deelnemen. Het convenant geldt tot 1 januari 2001.

Het was niet het eerste convenant Wijkbeheer dat werd getekend. De eerste ondertekening vond plaats in juni 1995. "Toen tekenden vijf wijken, nu negen wijken. Dat zijn bijna alle wijken van Amersfoort", aldus burgemeester A. van Vliet-Kuiper tijdens haar openingsspeech. "De Binnenstad ontbreekt omdat die een eigen (.) passende overlegstructuur heeft. Nieuwland zit nog in de discussie in welke vorm de bewonersbetrokkenheid moet worden gegoten. "Wijkbeheer is een dynamisch proces", refereerde de burgemeester in haar speech aan de discussies over wijkbeheer die ook nu nog bezig zijn. Dit convenant is een weerslag van het het nu met het wijkgericht werken staat. De discussie zal verder gaan."

Het wijkbeheer en wijkgericht werken bestaan in Amersfoort sinds het begin van de jaren '90. Deze manier van werken werd ingezet om het wonen, werken en leven in de wijken prettig te maken en waar nodig te verbeteren. In het wijkbeheer werken professionele partijen samen met de bewoners. Immers: zij zijn de grote deskundigen. Het Wijkbeheerteam is het aanspreekpunt voor de gemeente in de wijken en is voor alle partners een platform om te overleggen over de leefbaarheid in de wijk als geheel. De uitgangspunten van het wijkbeheer zijn door de jaren niet veranderd. Nog steeds betekent Wijkbeheer dat: -zaken die van belang zijn voor de wijk en op wijkniveau geregeld kunnen worden, worden geregeld op wijkniveau -er een samenhangende aanpak komt van zaken op allerlei terreinen zoals ruimtelijk, sociaal en op het gebied van veiligheid -er integratie is door samenwerking met behoud van eigen taken en verantwoordelijkheden -wordt gestreefd naar directe betrokkenheid van bewoners bij het maken van keuzes die belangrijk zijn voor de wijk.

Ondertekening
Bewonersleden van de Wijkbeheerteams (WBT's), directeuren van de corporaties SCW, Ons Belang en Achtgoed wonen en bouwen, de directeur van de Stichting Welzijn Amersfoort en de districtschef van de politie Eemland- Zuid ondertekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst het convenant. Namens de gemeente tekenden burgemeester, mevrouw A. van Vliet-Kuiper . Wethouder Stadsbeheer, Wijkgericht Werken en Milieu, J.P.A. de Wilde tekende het contract al eerder.

Deel: ' Wijkbeheerteams Amersfoort ondertekenen convenant '
Lees ook