Postbus 4240 Politie Hollands Midden
2350 CE Leiderdorp Bureau Communicatie
Telefoon (071) 5459800
Fax (071) 5459326
Afkomstig van: Jaap Nelemans
Datum: 1 oktober 2001

wijkbewoners Leiden-Noord volgen cursus over de politie
Tweede 'cursus politie voor burgers' gestart

Maandagavond 1 oktober biedt het politieteam Leiden-Noord 15 cursisten de eerste cursusavond aan van de 'cursus politie voor burgers'. In een aantal opeenvolgende maandagavonden krijgen de cursisten informatie over allerlei politie-onderwerpen. Met de cursus streeft de politie naar meer kennis van en begrip voor het politiewerk bij buurtbewoners. De deelnemers aan de vorige cursus, die werd gehouden in de maanden april en mei van dit jaar, waren erg enthousiast over de 'cursus politie voor burgers'.

Met de cursusavonden krijgen de nieuwe deelnemers een uitgebreide blik in de politiekeuken. Ze leren hoe de politie is georganiseerd, hoe verkeersongevallen worden onderzocht, welke mogelijkheden de technische recherche heeft, enzovoort. Ook brengt de groep een bezoek aan de meldkamer van Politie Hollands Midden in Leiderdorp. Het idee om in de vorm van een cursus wijkbewoners te leren wat de politie doet, is in Amerika ontstaan. Om burgers te betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk, wordt hen verteld wat de politie allemaal kan en doet. Daarbij blijkt dat samenwerken met allerlei partners, organisaties maar ook buurtbewoners, van groot belang is.

In de evaluatie van de eerste cursus gaven de cursisten aan dat ze niet alleen meer kennis van de politie hebben, maar ook positiever zijn over wat de politie doet. Ook de bereidheid om zelf iets te doen voor de veiligheid in de wijk is toegenomen. Alle deelnemers gaven aan met anderen over de cursus gesproken te hebben. De nieuwe groep cursisten bestaat uit opnieuw 15 mannen en vrouwen. Bijna allemaal wonen ze in Leiden-Noord of in De Kooi. Sommige deelnemers hebben ook een functie in de wijk; ze werken als leerkracht op één van de scholen in de wijk of zijn bijvoorbeeld bestuurslid van een wijkvereniging.

Deel: ' Wijkbewoners Leiden-Noord volgen cursus over de politie '
Lees ook