Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-02-2003

Wijkbezoek Duiven Zuid-Oost
vooraankondiging

Evenals in 2000 start het college van burgemeester en wethouders weer met de wijkbezoeken. Tijdens de wijkbezoeken maakt het college een rondrit door één van de 9 wijken in de gemeente Duiven, om een beter inzicht te verkrijgen in de zaken die spelen in de verschillende wijken. De rondrit wordt gemaakt met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de wijk.
Na afloop van de rondrit wordt met een kleine groep vertegenwoordigers van de wijk gediscus-sieerd over wat wel en niet zou moeten veranderen in de wijk. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de verdere afhandeling.

Wijkbezoek aan...
De eerste wijk die bezocht gaat worden is Duiven Zuid-Oost. Het bezoek zal op dinsdag 15 april plaatsvinden. Hierbij gaat het om de volgende straten:
Achterste Hoek; Amelandstraat; Bellefleur; Benoni; Bergdravik; Bevelandstraat; Boterbloem; Brederode; Burg. Kemmelaan; Conference; Eilandplein; Elstar; Eltensestraat, oneven nummers tot aan de Molenstraat; Fluitekruid; Golden Delicious; Goudreinette; Grasklokje; Grasmuur; Heggewikke; Heide-Anjer; James Grieve; Jasappel; Jonathan; Juttepeer; Klaproos; Kleipeer; Koekoeksbloem; Korenbloem; Lemoenappel; Lombarts; Mantet; Melrose; Molenstraat; Noorder-haakspad; Notarisappel; Paardebloem; Parallelweg vanaf Zuidsingel tot aan de Eltensestraat; Pinksterbloem; Rottumstraat; Scheefkelk; Schiermonnikoogstraat; Suikerpeer; Stekelzegge; Sterappel; Terschellingstraat; Texelstraat; Tholenstraat; Valkruid; Veldstraat; Vlielandlaan; Voornestraat; Walcherenstraat; Waterrus; Weegbree; Weidekervel; Winston; Winterjan; Winterrietpeer; Witbol; Zilverschoon en Zoete Kroon.

Oproep
Omdat het niet praktisch is om een gehele wijk deel te laten nemen aan een wijkbezoek, maar we wel zoveel mogelijk wensen en opmerkingen van bewoners mee willen nemen tijdens de rondrit, roepen wij alle bewoners van Duiven Zuid-Oost op om voor 22 maart via een e-mailbericht aan wijkbezoeken@duiven.nl hun wensen en/of opmerkingen ten aanzien van hun wijk kenbaar te maken. Ook kan men kenbaar maken welke plaatsen in de wijk het college tijdens de rondrit zeker zou moeten bezoek.

Op basis van de ingekomen reacties zal mede de route door de wijk worden bepaald.
Omtrent de juiste plaats en tijd van de bijeenkomst, evenals de te volgen route zult u via de infopagina in de DuivenPost en op onze website nader worden geïnformeerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkbezoek Duiven Zuid-Oost '




Lees ook