Gemeente Apeldoorn

Wijkbijeenkomsten over veiligheid in februari

Van 3 tot en met 18 februari aanstaande organiseert de gemeente Apeldoorn zes bijeenkomsten over het onderwerp Veiligheid. Doel van de bijeenkomsten is om samen met inwoners een concreet uitvoeringsplan op het gebied van veiligheid voor de komende jaren op te stellen.

Integraal veiligheidsbeleid
De gemeente Apeldoorn wil haar veiligheidsbeleid zoveel mogelijk baseren op de ervaringen van inwoners en probeert alle veiligheidsaspecten op elkaar af te stemmen. Door een integrale aanpak moeten de maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, sociale veiligheid, criminaliteit etc. elkaar versterken.

In 2002 is de Veiligheidsmonitor gehouden, een enquête waarin de veiligheidsbeleving onder de inwoners van Apeldoorn is gemeten. Op basis van deze gegevens heeft de gemeentelijke afdeling Veiligheid en Recht de Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2003-2006 geschreven. De gemeenteraad heeft deze notitie op 19 december 2002 vastgesteld.

Concreet uitvoeringsplan
De gemeente wil deze Kadernotitie nu gaan vertalen in een concreet uitvoeringsplan. En daarbij heeft zij de hulp nodig van de inwoners van Apeldoorn.

"Hoe kijkt u aan tegen de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor?" "Kloppen deze uitkomsten volgens u?" Maar belangrijker nog: "Wat verdient volgens u de meeste aandacht in de komende tijd?" Deze vragen legt de gemeente op één van de zes bijeenkomsten voor aan de inwoners van Apeldoorn.

Bijeenkomsten in de wijk
Per stadsdeel vindt er een bijeenkomst plaats. De data en lokaties van de bijeenkomsten zijn:

Datum stadsdeel lokatie

* ma. 3 febr. Dorpen en buitengebied Stadhuis (bedrijfsrestaurant), Marktplein 1

* di. 4 febr. Stadsdeel Noordwest Sprengeloo (aula), Jachtlaan 108
* ma. 10 febr. Binnenstad Stadhuis (bedrijfsrestaurant), Marktplein 1

* di. 11 febr. Stadsdeel Noordoost Buurtcentrum 't Zevenhuis, Parelvissersstraat 201

* wo. 12 febr. Stadsdeel Zuidwest Buurthuis Maasstraat, Maasstraat 4
* di. 18 febr. Stadsdeel Zuidoost Wijkcentrum De Stolp (zaal 2), Violierenplein 101

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Het programma van iedere bijeenkomst ziet er als volgt uit:

* 19.30 uur Zaal open en ontvangst

* 20.00 uur Opening door mevrouw T. Hartkamp, beleidsadviseur Integrale Veiligheid gemeente Apeldoorn

* 20.05 uur Presentatie van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2002 en toelichting op het veiligheidsbeleid door mevrouw T. Hartkamp

* 20.20 uur Toelichting werkwijze politie
* 20.30 uur Toelichting verkeersveiligheid door de afdeling Verkeer gemeente Apeldoorn

* 20.40 uur Gelegenheid om vragen te stellen
* 20.45 uur Pauze

* 21.00 uur Inbreng van aanwezigen op basis van stellingen en vragen
* 21.15 uur Discussieronde

* 22.00 uur Afsluiting

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkbijeenkomsten over veiligheid in Apeldoorn '
Lees ook