Gemeente Etten-Leur

Wijkbijeenkomsten over wonen en woonomgeving

"Kaarten over de wijk"

In een eerdere publicatie op deze gemeentepagina heeft het gemeentebestuur alle bewoners uitgenodigd om in wijkbijeenkomsten mee te praten over het wonen en de woonomgeving in hun wijk. Het gemeentebestuur wil namelijk graag weten wat de bewoners van hun wijk vinden.

In dit bericht lichten we alvast kort toe wat u mag verwachten op deze wijkavonden.

Om een beeld te krijgen van wat u van uw woonomgeving vindt is er onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek presenteren we daarom graag aan u op de wijkavond. Na de presentatie komt de eerste wijkkaart op tafel. Met deze kaart bepalen we samen met u de goede en slechte plekken. Niet alleen problemen staan centraal, ook oplossingsmogelijkheden komen aan de orde.

In het tweede deel van de avond worden de volgende "kaarten" uitgedeeld. Het gaat dan om een kaartspel over de toekomst van de wijk. In het spel verplaatst u zich in een toekomstige bewoner van de wijk. U kruipt dus voor een uurtje in de huid van een andere wijkbewoner om vervolgens met deze andere bril op een oordeel te geven over het wonen in de wijk.

De wijkbijeenkomsten in SanderBanken en Banakkers hebben reeds plaatsgevonden. De bijeenkomst voor de wijkbewoners van wijk Hooghuis is op 22 november in de wijkaccommodatie "De Vogelaar", Koolmees 2.
Op 23 november zijn de wijkbewoners van Centrum-Oost welkom in het cultureel centrum De Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2. De bewoners van de wijk Etten-Leur Noord zijn welkom op 24 november in activiteitencentrum 't Turfschip, Lange Brugstraat 63. We willen alle avonden om 19.30 uur beginnen; vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom.

Deel: ' Wijkbijeenkomsten wonen en woonomgeving Etten-Leur '




Lees ook