Gemeente Appingedam

Gemeente Appingedam - Jan 20 1999 - 16.20

Het gemeentebestuur nodigt u uit. De wijkcontactavonden die het gemeentebestuur de afgelopen periode voor de inwoners hebben gehouden hebben bewezen in een behoefte te voorzien. Tijdens deze avonden hebben bezoekers volop gebruik gemaakt van de gelegen-heid om hun suggesties en ideeën kenbaar te maken. Wij willen deze gegroeide traditie gaarne behouden en nodigen de inwoners van het Centrum (tussen het Nieuwdiep en Damsterdiep) en verder ten noorden van het Damsterdiep) uit voor een WIJKCONTACTAVOND op 2 februari 1999 in het Oude Waterschapshuis aan de Stationsweg 1 (ingang Takenslaan) te Appingedam, aanvang 20.00 uur. Het is niet in de eerste plaats de bedoeling dat het college gemeentelijke plannen gaat toelichten. Het wil graag in een direct contact met de bewoners zelf horen wat er bij hen in de wijk leeft. Wederom is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, problemen en probleempjes voor te leggen, of suggesties te doen. Natuurlijk zullen lang niet alle problemen direct kunnen worden opgelost. Maar u kunt er van overtuigd zijn dat u bij het college en de individuele leden daarvan in ieder geval een belangstel-lend oor treft. U bent van harte welkom en rekenen ook ditmaal op uw constructieve deelna-me.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkcontactavond Gemeente Appingedam '
Lees ook