Gemeente Wijk bij Duurstede

Voortgang wijkgericht project Duurzame Inrichting Langbroek.

Op 17 juli jl. is de werkgroep, die bezig houdt met het Wijkplan Langbroek, voor het eerst bijeen gekomen. Van 20.00 uur tot 22.45 uur hebben zij zich gebogen over alle knelpunten om per punt oplossingsrichtingen vast te stellen. De komende weken zullen worden besteed aan het maken van het eerste concept-wijkplan. Half september komt de werkgroep weer bij elkaar om dit concept te bespreken.

Voor geïnteresseerden ligt bij het loket van Openbare Werken op het gemeentekantoor de lijst met knelpunten en oplossingsrichtingen ter inzage.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met projectleider Edwin van Dorp via telefoonnummer 0343 - 595 526.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkgericht project Duurzame Inrichting Langbroek '
Lees ook