Gemeente Eindhoven

Persbericht: 9 juli 2002, no. 124

Kenniscentrum Grote Steden selecteert

Wijkgezondheidswerk Tivoli en Bennekel op tweede plaats

Het project Wijkgezondheidswerk Tivoli en de Bennekel is op de tweede plaats geëindigd van de Praktijk Top 5 van het Kenniscentrum Grote Steden. Het Kenniscentrum selecteert en analyseert nationale en internationale praktijkvoorbeelden van projecten met een succesvolle aanpak van grootstedelijke problematiek. Het kenniscentrum stelt uit deze voorbeelden periodiek een Praktijk Top 5 samen, zodat gemeenten van elkaars ervaringen kunnen leren. De criteria die bij de selectie worden gehanteerd zijn de praktische toepasbaarheid, innovatie en aantoonbare meerwaarde voor andere steden.

Zoals in veel steden in Nederland bestaat er in Eindhoven een geografische clustering van mensen met een lage sociaal economische status (SES). Eén van de kenmerken van wijken met een lage SES is de gemiddelde gezondheidsachterstand van bewoners. Wijkgericht werken aan gezondheid is een methode die een bijdrage kan leveren aan de het verkleinen van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen. De wijken Tivoli en de Bennekel zijn in september 2000 gestart met het Wijkgezondheidswerk.

Door middel van intensieve samenwerking tussen o.a. bewonersverenigingen, Loket W, GGD, gemeentelijke Wijkprojectleiders en enkele huisartsen organiseert het Wijkgezondheidswerk in Tivoli en de Bennekel laagdrempelige activiteiten rondom themas als voeding, beweging, stoppen met roken en matig alcoholgebruik. Door middel van deze activiteiten probeert het Wijkgezondheidswerk bij bewoners een bewustwordingsproces over hun gezondheid op gang te brengen. Het inzicht dat zij zelf hun eigen welzijn kunnen beïnvloeden moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de leefstijl en het boeken van gezondheidswinst.

Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen is een langdurig proces, waarbij niet alleen gewerkt moet worden aan een gezonde leefstijl maar ook aan andere factoren die van invloed zijn op het individuele welbevinden van de burger, zoals een leefbare woon- en werkomgeving, goede (gezondheidszorg)voorzieningen in de wijk en sociale factoren als werkloosheid, stress en eenzaamheid.

Deel: ' Wijkgezondheidswerk Tivoli en Bennekel op tweede plaats, Eindhoven '
Lees ook