Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO005
Datum: 5 januari 1999

Wijkkrant Burgemeesterswijk

Er is weer een nummer verschenen van de wijkkrant van de Burgemeesterswijk in Maassluis. "De Burgemeester" wordt geschreven door en voor bewoners van deze wijk. Het is een uitgave van het Wijkbeheerteam en wordt in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de hele wijk. In het nu verschenen nummer staan artikelen over onder andere het Project Interculturele Ontmoetingen (PICO), wijkgebouw De Flat omgetoverd in een galerie, een column van de wijkagent, een stuk over bomen en paddestoelen en over brandveiligheid, het Bureau Sociaal Raadslieden dat spreekuren gaat houden in "De Flat", het bezoek van het gemeentebestuur aan de jeugd in de wijk, en artikelen over dansen, over hoesten (van de apotheek) en over huidaandoeningen bij huisdieren (van dierenkliniek De Polder).

Laatste wijziging: 05 January 1999

Deel: ' Wijkkrant Burgemeesterswijk Maassluis verschenen - 977 '
Lees ook